GİRİŞ

ileadmin

GİRİŞ

Günümüzde hayali bir bilim dünyası kurulduğunu ve bu dünyanın çevresinin çelikten duvarlar ile örüldüğünü söylediğimizde sanırım çoğu bilim insanı bu fikrimize katılacaktır. Bu fikrimize karşı çıkanlarda elbette olacaktır. Ancak karşı çıkan bilim insanlarına sormak isterim. Foton nedir? Uzayzaman nedir? Ya da ışık hızının sabit olduğu iddiası nedir? Elbette bu sorulara birer cevap verilmiştir. Peki, bu cevaplar size de acayip gelmiyor mu? Dahası hiçbir bilim insanın bu cevaplardan tatmin olduğunu düşünmüyorum. Bilim insanları bu açıklamaları kabul etseler dahi yine de acayip görmekten çekinmemişlerdir. Bu çalışmanın amacı bilim dünyasının hayali ve acayip kabullenişlerini yıkmak ve yerine ayakları yere basan, gerçekçi bir bilim inşa etmektir. Bilim dünyasını ve bilimi yeniden şekillendirecek olan bu çalışma 11 yıllık emeğe ve yüzlerce deneye dayalıdır. Işık ve kütle-çekim hakkında bildiklerimizi tamamen ortadan kaldıracak ve anlam veremediğimiz birçok gözlemin ne denli anlamlı olduğunu ortaya koyacaktır. Başta fen bilimleri olmak üzere astronomi ve diğer bilimler için köklü değişiklikler sağlayacak ve tüm bilim yeniden inşa edilip yazılacaktır. Bilim dünyasında kabul görmemiş olan ve Ether olarak bilinen, atomik olmayan bir maddenin varlığını ispatlamak ana hedefimizdir. Ether suyumsu bir yapı olması, çok ince ve akıcı olması nedeniyle evrende boşluk olarak tabir edilen her yeri doldurmaktadır. Atomun en küçük parçalarının arasına nüfuz ettiği gibi uzaydaki boşluk olarak ifade ettiğimiz her yeri boşluksuz olarak doldurmaktadır. Işık parçacıkları, atomik parçacıklar, gezegenler, yıldızlar ve galaksiler her şey Ether içerisinde yüzmektedir. Kısacası evrenimiz atomik yapısı olamayan Ether okyanusu içerisinde bir anlam kazanmaktadır. Genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirme çabaları bir sonuç vermemiştir. Birleştirilmesi ve tek bir kuram olarak ortaya konulması imkânsız gibi gözükmektedir. Her iki teori taban tabana zıt görüşler ileri sürerken, iki teorinin birleştikleri ortak bir kabullenişi mevcuttur. Bu ortak kabulleniş, Ether’in varlığını kabul etmemektir. Bu çalışmada Genel görelilik ve kuantum mekaniğini birleştirme çabası içerisinde olmayacağız. Tamamen farklı bir bakış açısına sahip, Ether okyanusunda geliştirilmiş olan, ayakları yere basan ve gerçekçi yepyeni bir bilim, deney ve gözlemler ile ortaya konacaktır.
Bilim dünyasında Ether akli sentez sonucunda kabul görse de bilimin dayanağı olan deney ve gözlemler ile desteklenemediğinden, bilim insanları Ether’in yok olduğunu veya gereksiz olduğunu düşünmüşlerdir. Bundan dolayı bilimsel gelişmelerde bu yönde şekillenmiş ve bilimsel açıklamalarda Ether’in varlığı dikkate alınmamıştır. Bilim dünyasındaki Ether’in olmadığı görüşüne Michelson&Morley deneyleri neden olmuş ve gereksiz olduğu yönünde ki kanaati ise Einstein teorileri sağlamıştır. İlk bakışta çok akılcı hazırlanmış olan M&M deneyi, şayet Ether var ise olumlu sonuçlanmalıydı diye düşünülmüştür. M&M deneyi bilim tarihinin olumsuz sonuçlanan en ünlü deneyi olmakla kalmamış, Ether’e olan inancı yıkmıştır. Bu nedenle teoriler Ether olmadan geliştirilmiş ve Ether’e olan ihtiyaç ise bir anlamda yok edilmiştir. Fakat astronomi alanındaki gelişmiş gözlemler, Ether benzeri bir yapının olması gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Astronomik gözlemleri açıklamak için atomik olmayan bu görülemeyen maddeye ‘kara madde’ denilmiş ancak Ether ile ilişkilendirilmemiştir. Ether’in var olması veya olmaması neyi değiştirir ki denebilir. Ether’in varlığı veya yokluğunun önemi için şöyle bir örnekleme yapılabilir: Elimizdeki elmayı serbest bıraktığımızda ne olacak diye sorarsak, bütün insanlar elmanın yere düşeceğini söyleyecektir. Bunun sebebi ögrenimsel algılarımızdır. Algılarımızın bilimsel kaynağı ise Newton’dur. Şimdi, balıkların zeki varlıklar olduğunu varsayalım. Balıklardan birinin ise BalıkNewton olduğunu düşünelim. Aynı soruyu balıklara sorduğumuzda, aynı elmanın düşmeyeceğini, aksine yukarıya doğru, yerden uzaklaşacağını söyleyeceklerdir. Balıkların algılarının bilimsel kaynağı ise BalıkNewton ’dur ve tamamen zıt bir görüş öne sürmüştür. Çünkü BalıkNewton su içerisinde yaşamaktadır. Elma ve Dünya değişmemiş ama elmanın davranışı tamamen değişmiştir. Elma, ortama bağlı olarak farklı davranmıştır. Hava ortamında yere düşerken, su ortamında yerden uzaklaşmıştır. İki ortamda iki farklı gözlem yapılmıştır.

Şayet ortamı dikkate almaz isek iki gözlemden en az birini açıklayamayız. Ether suyumsu yapısıyla, bütün her şey için bir ortam oluşturur. Şayet Ether ortamını yok sayarsak gözlemlerimizi açıklarken isabetli ve gerçekçi açıklamalar yapamayız. Ether var ve biz onu yok kabul etmişsek açıklamalarımızın doğru olmayacağı kesindir. Çünkü bilim, ortamı dikkate almadan doğru sonuçlar üretemez ve hayal dünyasına girmekten de kendini kurtaramaz. Atomik yapısı olmayan Ether’in varlığını ispatlamak çok zordur, fakat daha da zoru eski kabullenişlerimizden kurtulmaktır. Bu durum şuna benzer: Yepyeni bir bina yapmak istiyoruz bu bina çok güzel olacak, ancak binayı yapacağımız yerde eskimiş başka bir bina bulunmaktadır. Yeni binayı yapmanın tek yolu ise eski binayı yıkmaktır. Ancak içerisinde oturan insanlar buna karşı çıkar, çünkü eski bina barınma ihtiyaçlarını gidermektedir. İçerisinde oturan insanlar ikna edilmeden eski binayı yıkmanın imkânı yoktur. Eski binanın yıkık dökük olması pek de önemli değildir. Nasıl olsa oturanlar açısından barınma ihtiyacını gidermektedir. Tıpkı bilimin günümüz ihtiyaçlarını karşıladığı gibi. Eski bina gibi günümüz bilimi de yıkık dökük durumdadır. Bu yıkık dökük hayali bilim ret edilmeden Ether’e dayalı yeni bilimin kurulması veya arzu edildiği şekilde her bilimsel gözleme cevap vermesi beklenemez.
Temelleri sağlam olmayan binanın çökeceği gibi temelleri sağlam olmayan bilimde çökecektir. Sağlam bir temel için eski inançların yıkılması gerekmektedir. Ether ortamını, ret ederek gelişen bilimde birçok yanlışımızın olması doğaldır. Ether’in varlığıyla eskisinden çok farklı yeni bir bilim inşa edileceği ise kaçınılmazdır. İşleyen hatta teknolojiye ışık tutmuş bir bilime sahip olduğumuz kanaatindeyiz. Bazen anlamakta zorlansak ta bazen paradokslar yaşasak ta günümüz bilimini işler kılmakta başarılı olduk. Bu durum ürettiğimiz bilimin doğruluğundan ziyade bilim insanlarının üstün zekâlarından ve hayal dünyalarından kaynaklanmıştır. Çünkü bilim insanı en olumsuz şartlarda dahi çözüm üretir.
Bilimde ürettiğimiz çözümlerin doğru olmadığını ve günümüz biliminin yanlışlarını ortaya koymanın zamanı geldi. Ether, ışık ve kütle-çekim ile alakalı ne tür yanlışlarımız var onlara bir göz atacağız. Çünkü bu üç konu bilimin temel konulardır. Bu üç temel konudan Ether hakkında fazlaca yanlış yapılmamıştır. Çünkü Ether’in varlığı kabul görmemiştir. Oysa ışık ve kütle-çekim hakkında çok fazla yanlışımızın olduğu aşağıda izah edilecektir. Daha sonra Ether’in var olduğunu ispatlayan deneyler ile beraber Ether’in işlevi ile kütle-çekim ve ışık davranışları akılcı, tutarlı ve her soruya cevap verebilen açıklamalarla ve Ether içerisinde gelişen yeni ve ayakları yere basan bilime geçilecektir.

Unutulmamalıdır ki; günümüz biliminin içindeki yanlışlıkları anlatılırken,aslında yeni ve Ether’e dayalı bilimin temelleri atılmaktadır.

Yazar hakkında

admin administrator

2 yorum

Erdal SEZGİNERYayın tarihi12:25 pm - Şub 25, 2018

Başarılar diliyorum.Bazı bilim adamları gibi eseri ticari amaçlı hazırlamamışsın.
Bundan dolayı da ayrıce tebrik ediyorum.

Erdal SEZGİNERYayın tarihi12:26 pm - Şub 25, 2018

Başarıların devamını diliyorum.Bazı bilim adamları gibi eseri ticari amaçlı hazırlamamışsın.
Bundan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum.

Erdal SEZGİNER için bir cevap yazın Cevabı iptal et