IŞIĞIN YAPISIYLA ALAKALI YANLIŞIMIZ

ileadmin

IŞIĞIN YAPISIYLA ALAKALI YANLIŞIMIZ

Şekil 1 Dalga optiğine göre girişim mekanizması

Thomas Young ile kabul gören, ışığın dalga formunda olduğu fikri, gümünüze kadar gelmiştir.
Işığın dalga olduğu fikri ana unsur olarak kabullenilmiş, tanecik tanımlaması ise dalga tanımlamasından
dolayı düştüğümüz paradokslardan çıkışı sağlamak için öne sürülmüştür. Yani tanecik tanımlaması,
paradoks oluşturan deneyleri açıklamak için kabul edilmiş görünmektedir. Işığın tanecik yapısıyla,
girişim açıklanamamış, dalga yapısıyla da fotoelektrik olay, Compton saçılması ve siyah cisim ışıması
açıklanamamıştır. Durum böyle olunca, gerçekten acayip bir ışık tanımlaması ortaya çıkmıştır.
İlk yanlışımız ışığın yapısıyla alakalıdır. Işık nedir? Bu soru bütün bilim insanları tarafından
sorulmuş ve ayrı ayrı cevaplar verilmiştir. Genel olarak ışık; bazen dalga bazen tanecik olarak
algılanmıştır. Işıkta gözlemlenen polarizasyon ve girişim özelliği dalga ile açıklanırken, diğer
gözlemlerimiz tanecik yapıyla açıklanabilmektedir.
Hiç bir tanımlama, tek başına ışıkta gözlemlenen davranışları açıklayamadığından, bütün
tanımlamalar kabul edilmiştir. Fotoelektrik olayını açıklayan Einstein, ışık için ilk defa foton kelimesini
kullanarak ışığa yeni bir anlam yüklemiştir. Foton küçük enerji paketçikleri olarak nitelendirilmiş ancak
acayip anlaşılmaz bir açıklama yapılmış, dalga ile tanecik aynı hayali yapı içerisine monte edilmiştir. Bu
tanımlamalar bilim dünyasınca da kabul görmüştür. Ama bu açıklamalar bilim dünyasını rahatsız etmiş
olmalı ki Kuramsal Fizik Profesörü Richard P. Feynman foton ve elektronları anlatırken ‘acayip’ demek
zorunda kalmıştır. Işık dalga ise ve ortam da yok ise tanecik ve dalganın aynı yapı içerisinde
toplandığı, hayali bir yapı olan foton icat edilmiştir. Bu durum elma ile müziğin toplanması gibi
‘acayiptir’ ve ışık hakkındaki foton kabulümüz, bilimi çok farklı bir noktaya taşımıştır.
Dalga ortamın titreşmesidir. Dalgadan bahsediyor isek mutlaka bir ortamdan bahsetmek
zorundayız. Şimdi ışığın bir formu olduğu düşünülen dalga yapısıyla ışık ne kadar ilişkili ona bakalım.
Günümüz bilimi, ışık için bir ortamdan bahsetmez. Buna rağmen ışığın dalga yapısının olduğunu söyler.
Çünkü girişim, ışığın başka formuyla açıklanamamıştır. İşte yanılgılarımızda burada başlamaktadır. Bu
durum acayip değil midir?

Yazar hakkında

admin administrator

Bir cevap yazın